TOPKAPI HOTEL

 

Çevre Koruma ve Atık Yönetimi Politikası

 

İşletmemizolarakçevreyikorur, kirlenmesiniönler, çevreyeolanolumsuzetkilerimiziazaltarakkorunmasınaönemveririz.

 

Bunun için;

Yasaldüzenlemelereuyumsağlarçevreetkimiziazaltmayaçalışırız.

 

Atıklarımızıkaynağına, gruplarınavetehlikesınıflarınagöreetkinşekildeayırmayaözengösteririz.

 

Tehlikelimaddelervekimyasallarınyalnızcaihtiyaçdurumundavegerektiğikadarkullanılmasının hem çevreyeolannegatifetkileri hem de atıkmiktarınıazaltacağınıbiliriz,

 

İşletmemizdealdığımızmalzemelerde “geridönüşüm” ve “çevredostu” etiketiolanlarıtercihederekdoğayıkorumayakatkıdabulunuruz. Yenidenkullanımfırsatlarıyaratmayaçalışırız,

 

Kâğıt, peçete, tuvaletkâğıdı, ambalajgibitekkullanımlıkmalzemelerigerektiğikadarkullanıpdoğayadahaazatıkbırakmayaözengösteririz,

 

Atıklarıdoğruşekilde, özelliklerinegöreayrıalanlardadepolar, yasaldepolamasüresınırlarınıaşmadanlisanslı/yetkilifirmalarateslimederek, kayıtlarınımuhafazaederiz,

 

Su, enerjivetümdoğalkaynaklarıtasarruflukullanmayaçalışırız. Bu hassasiyetimiziçalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimizilepaylaşırız.

 

Çevreyönetimikonusundakiperformansımızıölçer, buverilerihedeflerileizlerveperformansımızıgeliştirmeyeçalışırız.

 

Çalışanlarımızıçevrekonusundaeğitmeyiveduyarlılıklarınıartırmayıamaçlarız.

 

SUPHİ AŞICIOĞLU