TOPKAPI HOTEL

 

Çocuk Hakları Politikası

 

Çocuklarbizegeleceğinemanetleridir. Onlarıbirbireyolaraktanımak, haklarınasaygıduymak, her türlüpsikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüyekarşıgözetmekvekorumakönceliklisorumluluğumuzdur.

 

Bunu sağlamak için;

 

Kendikurumlarımızdaçocukişçiçalıştırılmasınamüsaadeetmezvetümişortaklarımızdan da aynıhassasiyetibekleriz.

 

İşletmeiçerisindeçocuklarıngelişiminekatkıdabulunan, düşünceveisteklerini, duygularınırahatçaifadeedebilecekleri, kendileriniözgürverahathissedecekleriortamlar/imkanlarsunarız.

 

Çalışanlarımıza, çocukistismarınınönlenmesivefarkedilmesikonusundaeğitimlerveririz.

 

Çocuklarınkatıldıklarıaktivitelerdeyetişkingözetimialtındaolduklarındaneminoluruz.

 

Çocukhaklarınınkorunmasıkonusundafarkındalıkyaratmakiçineğitimlerdüzenlerveilgiliprojeleredestekveririz.

 

Çocuklarileilgilişüphelieylemlereşahitolduğumuzdaöncelikleotelyönetiminebilgiverir, gerekligörülendurumlardaresmikuruluşlardanyardımisteriz.

  

          SUPHİ AŞICIOĞLU