TOPKAPI HOTEL

 

Kadın HaklarıveCinsiyetEşitliğiPolitikası

 

İşletmemizde cinsiyeteşitliğine önem veririz.

Cinsiyet farkı gözetmeksizint üm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.

Kadınlarınişgücünekatılımınıtümdepartmanlarımızdadestekler, eşitfırsatlarsunarız.

Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşitişeeşitücret» politikası ile hareket ederiz.

Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.

Kariyer fırsatlarından eşitdüzeyde faydalanılmas ıiçin gerekli ortamıs ağlarız.

Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.

İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.

Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.

Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz.

Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

 

SUPHİ AŞICIOĞLU