TOPKAPI HOTEL

 

Sürdürülebilir Satınalma Politikası

Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözümortaklarımızın;

KaliteGüvenceYönetimSistemleri, ÇevreveİşSağlığıGüvenliğiYönetimSistemleri, uluslararasıdüzeydekabulgörmüşçevrevesürdürülebilirliketiktlerine/sertifikalarınasahipolmasına,

Üretimvetedarikte, çevreyezararlıetkilerininolmamasına, çevremevzuatlarınauyuyorolmasına,

Kaynakları; doğalyaşama, ekosistemezararvermeden, uygunbirşekildekullanıyor/tüketiyorolmasına, avlanmayasaklarınauyuyorolmasına,

Atıklarınıenazaindirmekvedoğruyönetmekiçinçalışıyorolmasına, ürünambalajlarındadahaazambalajlamayaveyadökmeambalajlamaalternatiflerisunuyorolmasına,

Çevredostu, tasarruflu, yöresel, etikdeğerlereönemveren, geridönüşebilirveyageridönüştürülmüşmalzemekullanan, organik, bio, vegan, hayvanlarüzerindedenenmemiş, zararlıkimyasalbileşenleriçermeyen vb. alternatiflerisunmalarına,

Yerliveyerelüretim/hizmetsağlayıcısıolmasına,

Ülkemizin/bölgemizinmutfağını, geleneklerini, kültürünüyansıtan/tanıtanürün/hizmetolmasına,

Önemverirvebubakışaçımızıpaydaştedarikçilerimizeiletiriz. Tedarikçilerimizilebirlikteverimli satın alma fırsatlarıyaratmayaçalışır, tedariksüreçlerindendoğançevreetkileriniazaltmayıhedefleriz.

 

SUPHİ AŞICIOĞLU