TOPKAPI HOTEL

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

2023

 
 

RAPOR İÇERİĞİ

 1. TOPKAPI HOTELSürdürülebilirlik Raporu
 2. Rapor Hakkında
 3. TOPKAPI HOTELSürdürülebilirlik Politikası
 4. Çevre Yönetimi
 5. Su Enerji Yönetimi
 6. Elektrik Enerji Yönetimi
 7. Kimyasal Yönetimi
 8. Atık yönetimi
 9. Biyoçeşitliliğin Korunması
 10. Karbon Salınımı
 11. Sosyal Sorumluluk
 12. Kültürel Miras
 13. Geri Kazanım
 14. Çalışanlarımız
 15. Yerel Halkın Desteklenmesi
 16. Çocukların Korunması

 

 

TOPKAPI HOTELSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

 

Sürdürülebilirlik; yaşamak için ihtiyacımız olan herşeyi, doğal dengeyi bozmadan gelecek nesillerin faydalanabileceği şekildeüretimveçeşitliliğindevamlılığısağlanırkeninsanlığınyaşamınındaimikılınabilmesidir.

 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı;   “gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma” olarak tanımlanmaktadır Sürdürülebilir Turizm ve kalkınma konusunda sorumluluklarımızın bilincinde ve uygulama için kararlıyız.

Sürdürülebilir yaşamın en temel ve en önemli amaçlarından biri,
“Kaynakların Korunması ve Sürekliliğinin Sağlanması” olarak değerlendirilmektedir.

 

 

 

Sürdürülebilir Turizm

Yerel kaynakları korunması, yaşam kalitesini yükseltmesi, turistik tüketicilerin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek düşünülerek karşılanması, ülkenin kültürel bütünlüğüne ve çevresine uygun turizm kapasitelerinin geliştirilmesidir.

 

Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, değerlerimiz ve politikalarımız bu sorumluluklarımızı yerine getirirken biz yön vermektedir.

 

 

Vizyonumuz

 

Çevreye duyarlı adımlarla, kalite tabanına dayalı olarak sürekli büyüyen ve gelişen, müşterilerinin, çalışanlarının ve pay sahiplerinin memnuniyetini en üst düzeyde tutan, toplum ve çevre için değer yaratan, kalite standartlarını en üst düzeyde tutan, dünyadaki hedef pazarlarda lider ve iş mükemmeliyetine ulaşmış bir şirket olmak.

 

Misyonumuz

 

Otelimizdeğerleri olan kalite,müşteri memnuniyeti,insana odaklılık,ekip ruhu,dayanışma ve globalleşme, çevreye duyarlılık ve etik değerler ile yönetim sistemini,tedarikçiyi,çalışan ve ürün performansını sürekli iyileştirerek koşulsuz müşteri memnuniyetini kesintisiz sağlarken bu sayede de pazarda lider olmayı ve lider kalmayı hedeflemektedir.

 

RAPOR HAKKINDA

 

Sürdürülebilir Turizm ve Yeşil Evrim için tesisimizin sürdürülebilirliği için hizmet süreçlerini, uygulamalarını ve alt yapısını da buna uygun hale getirmektir. Buna bağlı olarak uygulamaya geçirilen teknik hususlar sayesinde; enerji ve su tüketiminde azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi, kimyasal kullanımın minimum düzeye indirilmesi ve çevre dostu çözüm yöntemlerinin uygulanması gibi hem ekonomik hem de çevreci anlamda pozitif sonuçlar elde edilmesi hedeflemekteyiz.

 

TOPKAPI HOTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

 

Tanımolaraksürdürülebilirlik;yaşamak için ihtiyacımız olan her şeyi, doğal dengeyi bozmadan gelecek nesillerin faydalanabileceği şekilde üretimveçeşitliliğindevamlılığısağlanırkeninsanlığınyaşamınındaimikılınabilmesidir. Şimşek Hotelolarak misafir memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak en iyi kalitede hizmet vermek tesisimizin ana hedefidir. Bu hedef doğrultusunda;

 

Yasal gereklilikler

 

TopkapıHoteltüm ürün ve hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymayı ilke edinmiştir.

 

Çalışanlarımızın Güvenliği ve insana yatırım

 

Personelimiz en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirmek ve iş kazalarını önlemek için tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme yapılmakta ve son teknolojiler takip edilmektedir. Çalışanlarımızın eğitimi, insan haklarının korunması ve din, dil, ırk gözetilmeden eşit haklardan faydalanması vazgeçilmez kuralımızdır.

 

Misafir Memnuniyeti – Misafir Güvenliği – Misafir Odaklılık

 

Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir şikâyetlerini takip etmek, şikâyetleri çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmek öncelikli değerlerimizdir.

 

 

Çevreye Saygı Doğal

 

Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğini önlenmek ve doğayı korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümü sağlamak veya zararsız hale getirmek ana hedeflerimizdendir.

 

Enerji Tasarrufu

 

Topkapı Hotel enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeyi esas edinmiştir.

 

Gıda Güvenliği – Hijyen

 

Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için gıda zinciri boyunca gıda güvenlik sistemini uygulamak, sürekli iyileştirmek ve tesisimiz genelinde hijyen şartlarını ön planda tutmak prensibimizdir.

 

Yatırımcımız ve İş Ortaklarımız

 

Çalışanlarına huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayan ve aynı hedefi paylaştığımız iş ortaklarımızın beklenti ve gereksinimlerini çok iyi tespit ederek, en uygun maliyet ile rakiplerimizden daha iyi hizmet vermek için çalışırız.

 

Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilir

 

Satınalma uygulamaları yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin çoğu yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satınalma yaparız. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden tesisimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır.

 

Çocuk İstismarı ve Taciz

 

Çocukların korunması için herkesin sorumluluk taşıması gerektiğine inanıyoruz. Çocuk refahının ve çocukların her çeşit zarardan korunmasının son derece önemli olduğunu ve alakalı olduğumuz tüm çocukların fiziki ve zihinsel tacizden korunmasının temel görevimiz olduğunu biliyoruz. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden tesisimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlılığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır.

 

Dünya’da saygın olabilmek için çevreye ve Dünya’ya saygılıyız...

 

Topkapı Hotel misafirlerinin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedeflemektedir.
Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir.

 

 

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

 

 • Tesisimiz içerisinde çevre ile uyumlu iç alanda ve dış alanda saksılar, v.b. bitkiler bulunmaktadır.

 

KARBON

 

 • Ozon tabakasını incelten maddelerin alternatiflerini kullanan ve/veya içeren ürünlerin seçilmesi konusunda gerekli özeni göstermekteyiz.

* Tesisimizde ürünler tedarik edilirken yerel firmalara öncelik verilmektedir. Böylece tedarikçilerin teslimat araçlarından çıkan CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmektedir.

 

ÇEVRE YÖNETİMİ

 

 • 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tesisimizde misafirlerimize konuyla ilgili bilgilendirme broşürü yapılmaktadır.
 • Çevrenin korunması ve Sürdürülebilir Çevre konularında broşür, tesis içi uygulama ve uyarı levhalarıyla misafirlere bilgi verilmektedir.
 • Ürünlerin satın alması yapılırken satın alma prosedüründe belirtilmiş olan çevre dostu ve sürdürülebilir çevreyi destekleyen tedarikçiler ile işbirliği yapılırken; çevre dostu ürünlerin satın alınmasına önem verilmektedir.

 

SU YÖNETİMİ

 

 

 • Su tasarrufu sağlamak için musluklara su tasarruf aparatı takarak su tüketimimizin azaltılması sağlandı.
 • Tesisimizde su tasarrufu yapılması ve su sızıntılarına hızlı müdahale edilmesi konusunda personellerimize her yıl düzenli olarak eğitimler verilmektedir.
 • Odalar ve genel alanlarda misafirlerimizi su tasarrufu yapmaları konusunda odalarına koyduğumuz bilgilendirme kılavuzuyla yönlendirmekteyiz.
 • Pompalarda su kaçaklarını önlemek amacıyla keçeler geliştirildi.
 • Odalarda ve ortak tuvaletlerde tek yollu gömme rezervuar kullanılmaktadır.

 

                          ELEKTRİK YÖNETİMİ

 • Şimşek Hoteltesisi aydınlatmaların %90’ıLED aydınlatmalar oluşmaktadır.Odalarda ve tüm ortak alanlarda split ve ayaklı tipi klima mevcuttur.
 • Misafirlerimiz oda dışında enerjinin boşa tüketilmemesi için Topkapı Hotelmisafir kılavuzunda bilgilendirme ve hatırlatma mesajları bulunmaktadır.
 • Merdiven ve ortak alanlarda sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır.
 • Dış aydınlatmalar zamanlayıcılarla kontrol edilmektedir.
 • Odalarda kart devre kesme sistemi ve çift cam mevcuttur.
 • Tesiste kışın ısıtma kalorifer aracılığı ile yapılmakta olup sıcak su eldesi için 1 adet doğalgaz kazanı ve 2 adet dikey boyler mevcuttur.
 • Tüm odalarda misafirlerimize elektrik tasarrufu hakkında uyarı yazıları bulunmaktadır.
 • 2023 yılı aylık elektrik tüketimi karşılaştırma tablosu ekteki dosyada yer almaktadır.

 

KİMYASAL YÖNETİMİ

 

 • Hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden kimyasal kullanımını minimum düzeye düşürmek için çalışmalarımız devam etmektedir.
 • Temizliğe gelen personele kimyasal kullanımı konusunda eğitim vermekteyiz.
 • TopkapıHotelkimyasallarını biyoçözünür ürünler kullanan firmadan tedarik etmekteyiz.
 • Çamaşır hizmeti Karçelik adlı dış firmadan tedarik edilmektedir.

 

 

ATIK YÖNETİMİ

 

 • Odalarda ve genel alanlarda misafirlerimizi atık ayrışımı yapmaya yönlendiren bilgilendirme mevcuttur.
 • Tesisimizde ömrünü tamamlamış atık piller için pil kutusu yer almaktadır.
 • Tüm alanlarda yeterli miktarda tehlikesiz atık geri dönüşüm kutusu vardır.
 • Sayıda ayrışım üniteleri ile misafirlerimizi atık ayrılımı yapmaya yönlendirmekteyiz.
 • Geri dönüştürülebilir atıklar geri kazanım sağlamak amacı ile Fatih Belediyesi’nden lisanslı firmalara (Başak Kağıt gibi) teslim edilmektedir. (Cam, kağıt, metal ve kağıt)
 • Tehlikeli atıklar doğaya zarar vermeden bertarafı sağlanmak üzere tehlikeli atık odasında muhafaza edilerek lisanslı firmalara teslime edilmelidir.

 

 

 

 

KARBON

 

 • Ozon tabakasını incelten maddelerin alternatiflerini kullanan ve/veya içeren ürünlerin seçilmesi konusunda gerekli özeni göstermekteyiz.

* Tesisimizde ürünler tedarik edilirken yerel firmalara öncelik verilmektedir. Böylece tedarikçilerin teslimat araçlarından çıkan CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmektedir.

 

SOSYAL SORUMLULUK

 

 • Tesisimiz mavi kapak projesine destek verilmektedir.

Mavi kapak projesi Omurilik Felçlileri Derneği ile iş birliği içerisinde mavi kapak toplama kampanyası yapılmaktadır. Mavi kapak dışında bağış yapmak isteyen misafirler resepsiyonla iletişime geçerek bildirim sağlarlar.

 

KÜLTÜREL MİRAS

 

 • Tesisimizin bulunduğu İstanbul’da Ayasofya Camii başta olmak üzere Sultanahmet, Camii Yerebatan Sarnıcı, Süleymaniye, Beyazıt Camileri v.b. bulunan doğal kültürel alanların kitapçık ve broşürlerle tanıtılması sağlanmaktadır.www.hoteltopkapi.com web sitesinde duyurusu yapılmaktadır.

 

 • Tesisimizresepsiyon deskinde broşürle yerel ve tarihi kültürümüzün tanıtımını yapan bilgilendirmelere yer vermekteyiz.Asansörde, resepsiyonda ve kahvaltı salonunda İstanbul’u yansıtan tablo ve görseller bulunmaktadır.

 

 

GERİ KAZANIM

 

 • Topkapı Hotel tesisimizde şampuan kartuş sistemli olup bittikçe doldurulmaktadır. Personel ve misafir alanlarında 19 LT Pet şişe suyu(arıtma sisteminden gelen) kullanılmaktadır.

 

ÇALIŞANLARIMIZ

 

 

 • Tam zamanlı 12 adet çalışan mevcuttur. Yerel halktan sağlanan günlük temizleme veya çimleri biçen çalışanların fırsat eşitliği kapsamında dil, din, ırk, mezhep, yaş, siyasi görüş, cinsiyet gözetmeksizin çalıştırılmaktadır.

 

YEREL HALKIN DESTEKLENMESİ

 

 

 • Tedarikçi firmalarımızın yerel bölgeden seçilmesine, tesisimizin içerisindeki alt yüklenicilerimizin seçiminde yerel işletmelere öncelik tanımaktayız.

 

 • Tam zamanlı 12 adet çalışan mevcuttur.  Yerel halktan sağlanan günlük temizleme veya çimleri biçen çalışanların fırsat eşitliği kapsamında dil, din, ırk, mezhep, yaş, siyasi görüş, cinsiyet gözetmeksizin çalıştırılmaktadır.

 

ÇOCUKLARIN KORUNMASI

 

 • Çocuk hakları politikamız kapsamında tüm çocukların temel haklarına saygı duyuyor, her türlü işkence, cinsel istismar, sömürü, insanlık dışı muamele, aşağılayıcı davranışlar sergilenmesinin karşısında durmaktayız.
 • Çocuk haklarına saygı duyma ve çocukları (cinsel sömürü dâhil) sömürü türlerine karşı korumak için gerekli tedbirleri alırız.
 • Çocukların korunmaya ve bakıma muhtaç hale gelmesini önleyici programları destekleriz.
 • Suça karışmış ya da kendilerine karşı suç işlenmiş çocukların topluma kazandırılmasının sağlayacak kurum ve kuruluşlara destek oluruz.
 • Çocuğa hizmet veren tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde oluruz.
 • Bulunduğumuz ortamda çocuk korumaya yönelik her türlü organizasyon ve etkinlikleredestek oluruz.